heading
Inleiding Ons boek Locatie en kosten Trainingen Over ons
Trainingen
Training Draagkracht en Veerkracht, 2 dagdelen
De training wordt gegeven op basis van het boek ‘Draagkracht en veerkracht in de Zorg’,
verschenen in april 2014.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:
•  Hoe ga je om met afstand en nabijheid
•  Hoe ga je om met grenzen
•  Hoe ga je om met iemand die veel of weinig ruimte inneemt
•  In hoeverre kun je anderen ruimte geven
•  Wat gebeurt er met je als je onder druk staat op je werk
•  Hoe ga je om met tegenstrijdig gedrag: hulp vragen en tegelijk afwijzen

Als je zicht hebt op deze onderwerpen, vergroot dat je draagkracht en veerkracht .


Contact: Anna Blokhuis en Dieuwke Talma | email: info@draagkracht-veerkracht.nl | www.draagkracht-veerkracht.nl de wandelaar